Wykonane impregnacje ogniochronne konstrukcji drewnianych, materiałów tekstylnych