Zabezpieczenia ogniochronne materiałów tekstylnych

SILIGNIT

Przeznaczenie i zakres stosowania:
Preparat jest przeznaczony do przeciwogniowego zabezpieczenia tkanin, dekoracji i odzieży nie narażonych na zmoczenie. Materiały zabezpieczone SILIGNIT-em uzyskują klasę niezapalnych.

Charakterystyka i właściwości:
SILIGNIT RW jest produktem stałym, krystalicznym, o słabym, niedrażniącym zapachu, barwy szarobiałej, rozpuszczalnym w wodzie, wymywalnym, nie korodującym stali. Zawiera środek powierzchniowo czynny ułatwiający zwilżanie tkanin roztworem.
Zabezpieczenia ogniochronne materiałów tekstylnych