Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji drewnianych

KROMOS B-796
Kromos B-796 Utwardzacz C jest przeznaczony do zabezpieczania przeciwogniowego elementów drewnianych lub drewnopochodnych wprost u użytkownika przez naniesienie powłoki ochronnej drogą natrysku, malowania pędzlem lub zanurzenia.
PYROPLAST HW
Powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych
System przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji drewnianych, takich jak krokwie, słupy, rygle oraz elementów wystroju wnętrz - płyt ściennych z drewna pełnego, sklejki i materiałów drewnopochodnych wewnątrz budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Celem stosowania systemu jest zapobieganie rozprzestrzeniania się pożaru po palnych elementach drewnianych. Elementy zabezpieczone tym systemem uzyskują klasyfikację materiałów "trudnozapalnych", a pod względem rozprzestrzeniania ognia jako elementy "nie rozprzestrzeniające ognia".

System może być stosowany do zabezpieczania materiałów drewnianych i drewnopochodnych o grubości nie mniejszej niż 12 mm.

Nie nadaje się do zabezpieczania elementów znajdujących się w pomieszczeniach niewentylowanych i o podwyższonej wilgotności - powyżej 70%, płyt laminowanych tworzywami sztucznymi oraz elementów narażonych na oddziaływania mechaniczne, np. podłogi, schody, drzwi itp.
ANTY-PAL
ANTY-PAL jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych powodujących wymycie środka impregnacyjnego.
Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji drewnianych
FOBOS M-2
FOBOS M-2R jest kompleksowym trójfunkcyjnym środkiem służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów i owadów - technicznych szkodników drewna.
Preparatem można zabezpieczać tylko drewno zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane należy oczyścić z warstwy farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (np. pokostem), wówczas impregnacja FOBOSEM M-2R może być mało skuteczna.
Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji drewnianych