Systemy oddymiające

Montaż klap dymowych Systemy oddymiające, oddymianie
Systemy oddymiające, oddymianie
Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami.
Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi na skutek zadymienia. Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację, trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku. poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.
Systemy oddymiające, oddymianie
Budynek bez systemu oddymiania
Systemy oddymiające, oddymianie
Budynek z systemem oddymiania

Zasada działania
Podczas powstania pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w budynku, przy pomocy siłowników elektrycznych, natychmiast otwierają się klapy dymowe lub okna. Zadziałanie siłowników spowodowane jest otrzymaniem sygnału z czujki dymowej, bądź przycisku alarmowego. Całością systemu zarządza centrala. Odprowadzone zostają na zewnątrz trujące gazy, dym oraz nadmiar gorąca, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz.
Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.