Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i żelbetowych

Pęczniejące farby ogniochronne

Przedstawiamy Państwu System ogniochronny Flame Stal dla zabezpieczenia ogniochronnego wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni konstrukcji stalowych.

System posiada:
Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-7324/2007 oraz Certyfikat Zgodności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Nr CZ ITB-199/01/02
Flame Stal - Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych
Flame Stal - Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych
Tak zabezpieczona konstrukcja stalowa na pewno nie ulegnie pożarowi.
System składa się z trzech warstw:
  1. farba gruntowa
  2. podstawowa warstwa farby pęczniejącej Flame Stal
  3. farba nawierzchniowa
Informacja techniczna o materiale:
Flame Stal jest nowoczesnym systemem pęczniejących, cienkich, elastycznych, odpornych na wibracje farb, stosowanych do przeciwogniowych zabezpieczeń zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji stalowych. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie farba Flame Stal została przebadana i posiada stosowny certyfikat na odporność ogniową przy wzroście temperatury wg krzywej węglowodorowej ANSI UL. 1709-1991 dla okresu ochrony do 2 godzin. Materiały Firmy Flame Stal posiadają atesty i certyfikaty stosowania wielu międzynarodowych instytucji i placówek badawczych.
Flame Stal - Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych
Flame Stal - Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych

System DOSSOLAN 200

Zaprawa DOSSOLAN 2000s produkowana jest w postaci suchej mieszanki włókien z wełny mineralnej, cementów specjalnych i dodatków modyfikujących. Zaprawa natryskiwana jest przy pomocy specjalnych urządzeń pompująco-natryskowych, na powierzchnie elementów. Po związaniu i stwardnieniu powstaje warstwa o właściwościach ogniochronnych. Zaprawa DOSSOLAN 2000s stosowana jest w zabezpieczeniach elementów stalowych o profilach otwartych i zamkniętych, konstrukcji żelbetowych, blachy trapezowej i stropów ceramicznych. Zabezpieczenia ogniochronne z zaprawy umożliwiają uzyskanie klasy odporności ogniowej: R30; R60; R 90; R 120; R 160 i R 240 - według PN-B-02351-1:1997. Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem zaprawy temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5oC i nie wyższa niż +30°C. Zabezpieczenia ogniochronne z zaprawy DOSSOLAN 2000s nie stanowią zabezpieczenia antykorozyjnego stali. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych powinien być ustalany w zależności od stopnia agresywności korozyjnej środowiska, w którym zabezpieczona zaprawą DOSSOLAN 2000s konstrukcja będzie funkcjonować. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno spełniać wymagania normy PN-71/H-97053 oraz Instrukcji ITB Nr 305 i powinno być odporne na działanie środowiska zasadowego oraz wykonane z wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Podłoże, na którym będzie wykonywane zabezpieczenie ogniochronne powinno być czyste i odtłuszczone.

DOSSOLAN - Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych

System natryskowy - VERMIPLASTERR

Produkt VERMIPLASTERR jest sproszkowaną mieszanką gipsu, wermikulitu i perlitu oraz substancji modyfi-kujących. Po zmieszaniu z wodą stanowi gotowy środek do natrysku na elementy konstrukcyjne. Po związaniu i stwarnieniu zaprawy VERMIPLASTERR powstaje gotowy tynk o właściwościach ogniochronnych. Do zmniejszenia jego ciężaru używa się minerałów rozprężają- cych. Sprecyzowany różnymi dodatkami w celu ulepszenia zastosowania mechanicznego w momencie rozrabiania z wodą oraz w celu optymalizacji właściwości fizyczno-chemicznych produktu po jego związaniu i utwardzeniu na chronionej powierzchni. Nie zawiera substancji toksycznych ani też niebezpiecznych. W momencie podgrzania wydziela tylko parę wodną. Test nr A8987-B przeprowadzony przez Institute of Occupational Medicine w Edynburgu potwierdza brak azbestu w składnikach produktu.

Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTERR produkowana jest przez firmę PROTECCION PASIVA 2000, S.L. w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Dos Hermanas (Sevilla) w Hiszpanii. Proces produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany, w oparciu o zaprogramowane dozowanie surowców, które gwarantuje niezmienność charakterystyki końcowego produktu. Produkcja podlega ciągłej kontroli zgodnie z polityką jakości wg norm ISO9001:2000 oraz zgodnie z polityką w zakresie ochrony środowiska wg normy ISO14001:1996. Procedury kontrolne uzyskały certyfikaty SGS o numerach 010309/SC i 030070/MA.

Aplikacja zaprawy VERMIPLASTERR odbywa się mechanicznie, za pomocą specjalnych agregatów pompowo-natryskowych przeznaczonych do natrysku mokrego. Zabezpieczenie nie powinno być wykonywane w temperaturach skrajnych (<5°C; >40° C) i w przypadku pokrywania elementów zewnętrznych powinien być chroniony przed działaniem słońca i silnego wiatru. Nie poleca się stosowania VERMIPLASTERR na nieosłoniętych powierzchniach stalowych i w warunkach przypuszczalnej stałej i wysokiej wilgotności względnej lub ciągłej kondensacji; w tych okolicznościach polecamy oczyszczenie i pokrycie powierzchni produktem antykorozyjnym lub farbą wodoodporną w celu uniknięcia oksydacji chronionego elementu. Niska wilgotność, przyswajalna wewnątrz budynku, nie powoduje korozji i nie wymaga gruntowania.

Wykończenie zaprawy VERMIPLASTERR jest chropowate, natomiast jeśli pojawi się taka potrzeba, powierzchnia może zostać zatarta i wygładzona. Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTERR jest również certyfikowana w Hiszpanii, Czechach, Rumunii, Słowacji oraz Węgrzech. Dodatkowo, VERMIPLASTERR został przebadany pod kątem zastosowania wg: PN-ENV 13381-3:2004 - Zabezpieczenia elementów betonowych PN-EN 1992-1-2:2005. Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu (projektowanie z uwagi na warunki pożarow.

Niepalna płyta gipsowa w systemie Rigips

Rigips - Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych
Płyty Ridurit znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie są podwyższone wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Płyty te są wyjątkowo odporne na działanie ognia i bardzo wytrzymałe machanicznie.

Uzyskana dzięki nim powierzchnia zabezpieczenia jest gładka i nie wymaga specjalnego wykończenia, a do obróbki płyt używa się standardowych narzędzi do montażu "na sucho".

System Ridurit przeznaczony jest w szczególności do wykonywania: Systemy zabezpieczeń z płyt Ridurit zostały sklasyfikowane pod względem odporności ogniowej przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Zabezpieczenia w systemie CONLIT 150

Zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych systemem CONLIT 150. (F 0,5 ÷ F 3, R 30 ÷ R 180)

CONLIT 150 - Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych
Zalety stosowania:
Zabezpieczenia konstrukcji stalowej systemem CONLIT 150 zapobiega w czasie pożaru utracie cech wytrzymałościowych stali oraz utracie nośności i stateczności elementów konstrukcyjnych. Dzięki zastosowaniu systemu CONLIT 150 konstrukcje stalowe mogą być zabezpieczone przed działaniem ognia od 0,5 do 3 godzin, co zwiększa szansę uratowania ludzi i obiektu. System jest skuteczny, prosty i łatwy w wykonaniu. Materiał izolacyjny z łatwością poddaje się obróbce przy użyciu najprostszych narzędzi (typu nóż, piła ręczna). Dodatkowe obciążenia charakterystyczne ciężarem własnym systemu CONLIT nie wpływają znacząco na parametry wytrzymałościowe konstrukcji.
Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych i oddymiających systemem CONLIT 150. (F 0,5 ÷ F 2, El 30 ÷ El 120)
CONLIT 150 - Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji stalowych
Zalety stosowania:
System CONLIT 150 pozwala na wykonanie zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych i oddymiających o klasie odporności ogniowej do dwóch godzin (F 2). Zabezpieczenie obejmuje zarówno kanał, jak i jego zawiesie. W przypadku przewodów prostokątnych stosuje się płyty CONLIT, natomiast kanału typu "spiro" zabezpiecza się otulinami CONLIT PIPE SECTION. System jest skuteczny, prosty i łatwy w wykonaniu. Materiał izolacyjny z łatwością poddaje się obróbce przy użyciu najprostszych narzędzi (typu nóż, piła ręczna). Dodatkowe obciążenia konstrukcji materiałem izolacyjnym nie powodują konieczności stosowania bardziej wytrzymałych systemów zamocowań.